Středisko bylo založeno v březnu roku 1990. U jeho zrodu stáli Oskar, Šťoura, Tecum, Kim….
Jako první střediskový vůdce byl zvolen Šťoura. První středisková schůzka se konala u Oskarů doma a první oddílovou akcí byla výprava dnes již neexistujícího 14.oddílu.

Mezi dalšími oddíly, které vznikly v této době, patřila 3. smečka vlčat vedená Kimem a 20. oddíl vedený Tecumem. Do nově vzniklého střediska také na začátku patřil oddíl Pěšáků, který přišel od TOMů, vedený Royem.